کلمه توحید از منظر اصولیین و امام خمینی (س)
42 بازدید
محل نشر: متین » زمستان 1383 - شماره 25 »(12 صفحه - از 43 تا 54)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی‌ از مسائل‌ علم‌ کلام‌ که‌ به‌ طور استطرادی‌ در علم‌ اصول‌ مورد بحث‌ قرار می‌گیرد «کلمة‌ توحید» یا «لا اله‌ الا الله» است‌. در این‌ مقاله‌، پس‌ از توضیح‌ کوتاهی‌ در مورد مفهوم‌ استثناء، در خصوص‌ معانی‌ مختلف‌ حرف‌ «لا» و همچنین‌ امکان‌ حذف‌ خبر آن‌ بحثی‌ مطرح‌ می‌شود تا محلّ نزاع‌ و اشکال‌ در مورد کلمة‌ توحید مشخص‌ گردد. در وهلة‌ بعد، نگارنده‌ دیدگاه‌ علمای‌ مختلف، بویژه امام خمینی، ‌ را در پاسخ‌ به‌ این‌ اشکال‌ مطرح‌ ساخته‌ و در پایان‌ بهترین‌ نظر را برمی‌گزیند. کلیدواژه: کلمه توحید، الله، اله، شهادت، واجب الوجود، توحید در ذات، توحید در صفات، توحید در عبادت.