نگاهی دیگر به شرح منظومه از منظر تقریرات فلسفه امام خمینی (س)
41 بازدید
محل نشر: متین » پاييز 1382 - شماره 20 »(48 صفحه - از 43 تا 90)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نگارنده در این نوشتار به شرح دو بخش از مباحث کتاب شرح منظومه حاج ملاهادی سبزواری پرداخته و در انجام این مهم، تقریرات فلسفة امام خمینی را مبنای کار خویش قرار داده است. بخش اول در مورد اثبات وجود واجب تعالی و بخش دوم دربارة توحید واجب الوجود است. روش کار در این مقاله بدین صورت است که ابتدا عبارات کتاب شرح منظومه حاج ملاهادی سبزواری ارائه گردیده و سپس در ذیل آن مطالب شرح می‏شود. کلیدواژه: توحید، وجود، ماهیت، حیثیت تقییدیّه، حیثیت تعلیلیه، اعتبارات ثلاثه، امکان وجودی، حرکت، واسطه در عروض، واسطه در ثبوت، امکان عام، امکان خاص. _______________________________ [1]. تولیت محترم مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی و رئیس هیأت امنای پژوهشکدة امام خمینی و انقلاب اسلامی.